IB Programı

IB Programı

Lise seviyesinde uluslararası bir diploma programı olan IB Programı yurtdışında üniversite eğitimi hedefleyen öğrencilere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. OECD raporlarının son yıllardaki eğitim sıralamalarından da anlaşılacağı üzere Türkiye’de uygulanan eğitim sistemi ve sınavlar dünyadaki kaliteli okullar tarafından yeterli görülmemektedir. Dolayısıyla öğrenciler International Baccalaurate yani IB programı olan liselere yönelmektedir.

IB programı pek çok ülkede lise seviyesinde 16-19 yaşındaki öğrenciler için uygulanmaktadır. Öğrenciye akademik, kişisel ve sosyal anlamda beceriler kazandırmayı amaçlayan kapsamlı bir diploma programıdır. Bununla birlikte IB eğitimi şunları hedeflemektedir.

 • Öğrencilere problem çözmede iyimserliği ve açık görüşlü olmayı sağlamak,
 • Öğrencilerin; kendi kimliklerini oluşturmalarına ve kendilerine güven duymalarına yardımcı olmak,
 • Diğer insanlarla paylaştığımız bu dünyaya ve insanlığa değer veren öğrenciler yetiştirmek,
 • Öğrencileri; gerçek dünyada karşılaştıkları zorluklara karşı bilgi birikimiyle donatmak ve bu birikimi uygulamaya hazır hale getirmek,
 • Karakter sahibi, etik kararlar veren ve çok yönlü öğrenciler yetiştirmek

IB programı misyonunu şöyle açıklamaktadır;

“Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı ile daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturulmasına yardımcı olacak araştıran-sorgulayan, bilgili ve duyarlı genç insanlar yetiştirmeyi amaçlıyor.”

Uluslararası bir standardı oluşturmaya çalışan IB organizasyonu dünyanın farklı yerlerinde devletler ve okullar ile işbirliği yapmaktadır. Belli bir akreditasyon sürecinden sonra okulların kendisine değerlendirme kriterleri sunmaktadır. Bununla birlikte de IB programındaki öğrencileri, tüm dünyada eşit ele aldığı merkezi bir değerlendirme sistemi ile çalışmaktadır. Dolayısıyla IB diploma programında okuyan bir öğrenci dünyanın neresinde olursa olsun eşit şartlarda eğitim görmekte ve eşit değerlendirilmektedir. Ayrıca zengin eğitim içeriği ile IB programı; öğrencilerinin, dünyanın en iyi okullarından kabul almalarında büyük önem taşımaktadır. Sıralamalarda dünyada ilk 20’de gösterilebilecek üniversiteler, IB diplomasına sahip öğrencilerin, akademik ve yetkinlik anlamında daha donanımlı olduğunu düşünmekte ve bu öğrencileri diğer başvurulardan daha öncelikli olarak değerlendirmektedir. Aynı zamanda IB diploma notuna göre öğrenciler, dünyada ve Türkiye’de çeşitli üniversitelerden burs şansını yakalayabilmektedir.

IB Programı Ücreti

IB Programı ücreti konusuna gelmeden önce programın müfredatı hakkında bilgi sahibi olunması faydalı olacaktır. Öğrencilerin her birinden en az bir ders seçmeleri gereken 6 ders grubu şu şekildedir:

 1. Grup: dil ve edebiyat
 • Dil A: edebiyat – 55 dil sunulur
 • Dil A: dil ve edebiyat – 16 dil sunulur
 • Performans ve dil  – 3 dil sunulur 
 1. Grup: dil öğrenimi
 • Dil B –23 dil sunulur
 • Sıfırdan dil öğretimi –12 dil sunulur
 • Klasik diller – 2 dil sunulur
 1. Grup: Bireyler ve toplumlar

– İşletme ve yönetim – Ekonomi – Coğrafya – Tarih – Küresel toplumda bilgi teknolojisi – Felsefe – Psikoloji – Sosyal ve kültürel antropoloji – Dünya dinleri (Sadece standart seviye) – Çevre sistemleri ve toplumlar 

 1. Grup: Fen Bilimleri
 • Biyoloji
 • Kimya
 • Tasarım teknolojisi
 • Çevre sistemleri ve toplumlar 
 • Fizik
 • Bilgisayar bilimi
 • Spor, egzersiz ve sağlık bilimleri (sadece standart seviye)
 1. Grup: Matematik
 • Matematik çalışmaları Standart Seviye
 • İleri Matematik Yüksek Seviye
 • Matematik Standart Seviye
 • Matematik Yüksek Seviye
 1. Grup: Sanat

– Müzik – Tiyatro – Görsel sanatlar – Dans – Film – Edebiyat ve performans (ayrıca 1. grup)

Bu kapsamda IB programı ücreti aileler tarafından merak edilen bir konudur. Fiyatlar İsviçre merkezli olarak programın yürütücü kurumu IBO tarafından belirlenmektedir. Dolayısıyla fiyatlar yıllara göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak çok büyük farklılıklar yaşanmamaktadır.

IB programı ücreti alınan dersler üzerinden belirlenmektedir. Her bir ders 85 Euro olmak üzere 6 ders alan öğrenci, gönderi bedeliyle birlikte toplamda 550 Euro ödemelidir. Fiyatlar hakkında güncel bilgileri www.ibo.org adresinden takip edebilirsiniz.

IB Olan Liseler

IB Programı olan liseler öğrencilerine 16-19 yaşları arasında 2 yıllık eğitim vermektedir.

Türkiye’de IB programı olan liseler, okuluna göre değişiklik göstermekle birlikte çoğunlukla 9. ve 12. Sınıfta MEB, 10 ve 11. Sınıfta IB müfredatı sunmaktadır. Böylece öğrenciler 11. Sınıfın sonunda IB diploması alabilmektedir. Diploma alan öğrenciler yurtdışındaki üniversitelere başvurabilmektedir. Ayrıca IB müfredatını kimi okullar 11. ve 12. Sınıflarda sunmaktadır. Burada IB okulları arasında bir tercih yapılırken öğrencinin hedefleri açısından hangi sistemin daha verimli olacağı iyi değerlendirilmelidir. Örneğin hem Türkiye’deki sınavlara hazırlanan hem de yurtdışındaki okullara başvuru yapan bir öğrenci en geç 11. Sınıfta IB sürecini tamamlarsa, o yaz başvurularını yapabilir ve 12. Sınıfta tamamen Türkiye’deki sınava odaklanma şansı yakalayabilir. Diğer yandan IB programında eğitim alabilmesi için öğrencinin belli bir İngilizce seviyesinin üzerinde olması gerekir. Bu sebeple İngilizcesi yetersiz bir öğrencinin önce İngilizcesini geliştirmesi sonra IB programına geçmesi derslerinde daha başarılı olmasını sağlayacaktır.

Sizler de IB programına kaydolmayı düşünüyorsanız veya IB okulunda öğrenciyseniz ve dünyanın iyi okullarından kabul almak istiyorsanız bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Eğitim danışmanlığımız ve IB özel derslerinde uzman hocalarımız hakkında detaylı bilgi için info@movendusakademi.com adresine mail atabilir, www.movendusakademi.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.