Uluslararası Bakalorya

Uluslararası Bakalorya

Uluslararası bakalorya 1960 tarihinde İsviçre’nin Cenevre kentinde Uluslararası Bakalorya Organizasyonu tarafından başlatılan Diploma Programıdır. Bu program üniversite öncesi 11.ve 12.sınıflara verilir ve iki yıl süren bir programdır. Öğrencileri hem üniversiteye hem de hayata hazırlamayı amaçlayan UB programı ülkemizde 1994 yılından itibaren verilmeye başlanmıştır. Diğer adıyla İnternational Baccalaureate programı belli bir ülkenin eğitim sistemine dayanmaz, ülkeler arasında köprüler inşa eder. Böylece uluslararası eğitim sistemlerinin ortak gereklilikleri ile tercih edilen genel eğitim anlayışını benimser.

Uluslararası eğitimlerde bireyin gelişimini ele alan iki yönlü yaklaşım vardır. Birincisi öğrencilerin büyük problemlere karşı çözüm üretebilmesidir. İkincisi ise öğrencilerin bireysel gelişimlerinin ön planda tutulmasıdır. Çoğu zaman İngilizce olarak uygulanan programda öğrencilerin iki yıl içerisinde geçmesi gereken bazı adımlar vardır. UB öğrencileri, üç tanesi ileri seviyede üç tanesi standart seviyede olmak üzere altı bölümden altı adet ders almalıdır. İleri seviye derslerin toplamı 240, standart seviye derslerin toplamı ise 150 saat olmalıdır. 6 gruptan oluşan bu dersler; Ana Dil ve Edebiyat, Yabancı Dil, İnsan ve Toplum Bilimleri, Deneysel Bilimler, Matematik, Güzel Sanatlar ve Seçmeli Derslerden ibarettir. Derslere katılımın dışında programı tamamlamak için öğrencilerin dönem sonunda bitirme tezi hazırlamaları gerekmektedir.

Program kapsamında yer alan dersler, 7 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Ders başına 7 puan alan bir öğrenci, programı 42 puanla tamamlayabilmektedir. Ayrıca UB tezini başarı ile tamamlayan öğrenciler de tezden 3 puan alarak diploma puanlarını oluşturmaktadır. Bahsettiğimiz basamaklar sonucunda öğrenci programdan en fazla 45 puan alabilmektedir. Yaklaşık 100 ülkede bini aşkın üniversite UB diplomasını kabul etmektedir. Bununla birlikte Uluslararası bakalorya diplomasına sahip kişilerin birçok avantajları vardır. Birçok devlet üniversitesi ve özel üniversite; UB diploma notuna göre başarı bursu vermekte, yatay geçiş hakkı tanımakta ve bazı derslerden muafiyet sağlamaktadır. Aynı zamanda kişisel olarak da araştırmayı seven, meraklı, yaratıcı, sorumluluk sahibi insanlar yetiştirilmesini sağlamaktadır.

Uluslararası bakalorya hakkında temel soruları cevapladık. IB özel derslerinde uzman hocalarımız hakkında detaylı bilgi için 05339162992 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.